Yaklaşan Etkinlikler

Şu anda yaklaşan etkinlikler bulunmamaktadır.

Image Alt

ATÖLYELER

  /  ATÖLYELER

ATÖLYELER

Bir fotoğraf ustasının rehberliğinde yürütülen atölyeler fotoğrafın farklı alanlarını keşfetmek isterse, bu dönem açılan atölyelerimiz şöyle.

Başlangıç Tarihi : 1 Ekim 2018 Pazartesi 19.00-21.00

Atölye’nin Amacı:

Bir sokağa baktığımızda, artık daha farklı şeyler görebilmek. Yeni gördüklerimizle sokağın hikayesini değil, kendi hikayemizi anlatabilmek. Kısacası, çevremizde insana ait olanları yansıtırken, yeni bir bakış açısıyla, farklı bir dille, kendi hikayemizi nasıl daha güzel anlatabileceğimizi keşfetmek.

Sokak Fotoğrafçılığına Giriş: Sokak fotoğrafçılığının tanımı, sokak fotoğrafçılığı nedir ve ne değildir.

Sokak Fotoğrafının Tarihçesi: Sokak fotoğrafçılığının tarihsel gelişimi ilgili ustaların görselleriyle birlikte anlatılacaktır.

Sokak fotoğrafçılığında estetik ve stiller: İnsanın sokaktaki durumlarını belgelerken çok farklı stiller ve estetik yaklaşımlar geliştirilmiştir. Hangi stiller yaygın olarak kullanılmakta ve bunlar izleyiciye nasıl hikayeler anlatmaktadırlar.

Klasik Sokak Fotoğrafçılığı: Çağdaş sokak fotoğrafçılığını anlayabilmek için, öncesinde klasik sokak fotoğrafçılığının yaklaşımını anlamamız gerekir. Klasik sokak fotoğrafçılığı nasıldır ve günümüz sokak fotoğrafçılarına etkileri ne yönde olmuştur.

Çağdaş-Güncel Sokak Fotoğrafçılığı: Sokak fotoğrafçılığının tarihine baktığımızda, son 20-30 yılda yeni yeteneklerin ve stillerin geliştiğini gözlemliyoruz. Çağdaş fotoğrafçıların sokak fotoğrafına yaklaşımları nelerdir, geçmişe göre farkları nelerdir..

Uygulamalı Eğitim I
– Sokak Fotoğrafçılığı Çekimleri
– Sonrasında Fotoğraf Okumaları

Sokak Fotoğrafında Kompozisyon
Üçgenler, Kontrast, , Katmanlar, Renk Kullanımı, Seriler ve Özne, Çoklu Nesne, Eğriler, Kişisel Portre, Perspektif, Çerçeveleme, Derinlik, Yönler, Diyagonaller..

Güçlü/çekici Fotoğraflar
Sokak fotoğrafçıları izleyicisini gülümsetebilir, şaşırtabilir, korkutabilir, içeriği ile düşündürebilir. Bir sokak fotoğrafçısı nasıl daha çekici daha güçlü sokak fotoğrafları çekebilir.

Sokakta Nasıl Fotoğraf Çekilir
Karar anı, juxtaposition (yanyana), duygu, grafik, detaylar, şehir manzaraları, enteresan objeler, kişisel portre..

Sokakta Fotoğraf Çekme Korkusunun Yenilmesi
Aynı hafta sonu örnek çekime gidilmesi.

Fotoğraf Seçimi ve İşlemesi
– Yayınlanacak olan fotoğrafların seçimi.
– Photoshop’da sokak fotoğrafının işlenmesi

Fotoğrafta Kendi Tarzını Oluşturma
– ..

Sokak Fotoğrafçılığında Etik
– ..

Uygulamalı Eğitim II
– Sokak Fotoğrafçılığı Çekimleri
– Sonrasında Fotoğraf Okumaları

Gerekenler:
– Yüksek Motivasyon
– Fotoğraf Makineli cep telefonu ya da ufak, sabit odaklı objektifli (tercihen, 28, 35, 40 ya da 50mm) hızlı bir fotoğraf makinesi.
– AFSAD Fotoğraf Eğitim Seminerlerini tamamlamış veya eşdeğer programları bitirmiş olması gerekmektedir.

Haluk Safi : Sokak ve çağdaş sanat fotoğrafçılığı tutkunuyum.

“Görüntü için gerekli koşul, görmedir” demiş Janouch, Kafka’ya, Kafka’da gülümseyerek yanıtlamış: ‘Biz nesneleri aklımızdan çıkarmak için fotoğraflarız. Öykülerim gözlerimi kapamamın bir yoludur.’

Fotoğraf sessiz olmalıdır: bu bir ölçülülük sorunu değil, müzik sorunudur. ”

Atölye Eğitmeni: Taner KIRAL
Atölye Asistanı: Vacit ARMAN
Atölye Tarihleri: 09 Ekim 2018- 22 Ocak 2019
Atölye Gün ve Saati: Salı Günleri, 19:00-21:00

Atölyenin Amacı :

— Kompozisyona sanatsal yaklaşım (İyi kompozisyon, fotografik görme, üniform düşünce,sadelik,karmaşıklık, vb.)
— Kompozisyon öğeleri, anlam ve önemleri (Kontrast ve ton, çizgi, form, kontrast ve duygu, fotoğrafa mood kazandırmak, desen,denge, hareket, doku, pozitif- negatif uzay, kamera pozisyonu)
— Görselleştirme
— Işık (ışığa bakış, ışığı doğru görme, ışık-form ilişkileri, ışık tipleri ve kalitesi, ters kare kanunu)
— Renk (renk küresi, renk kompozisyonu, renk ve duygular, renk kontrastı ve ton, ışık ve renk kontrolü, öznellik ve renk mood’u)
— Sanatsal dürüstlük (sanat, iletişim ve kişisel dürüstlük, fotografik realizm, soyutlama ve sanat, güzel sanat olarak fotoğraf, soyutlamanın gücü)
— Fotoğrafın gücü
— Yaratıcılık üzerine düşünceler
— Kişisel felsefeye yaklaşım
— Kişisel bir tarz yaratma
— Fotoğrafın sunulması

Amaçlanan Kazanımlar :

1) Düşünce,duygu ve hayal gücünün fotoğraf yoluyla etkin biçimde ifade edilebilme yollarının araştırılması
2) Görme ve fotografik görme yollarının araştırılması
3) Kompozisyon, ışık ve renge sanatsal yaklaşımların araştırılması

Yöntem:

1) Kompozisyon,ışık ve rengin sanatsal fotoğrafta yeri ve öneminin çağdaş literatür ışığında aktarılması, katılımcıların da teorik sunuşlarla katkılarının sağlanması,
2) Teorik konularla ilgili olarak sunulacak örnek fotoğrafların incelenmesi,
3) Katılımcıların verilecek ödev fotoğraflarının atölyede derlendirilmesi
4) Atölye olarak yapılacak gezilerde uygulama çekimleri yapılması ve sonuçlarının değerlendirilmesi
5) Dönem sonu atölye sergisi açılması, olanaklara göre bir katalog bastırılması.

Not :
Katılım : 20 kişi ile sınırlıdır.

Atölye Eğitmeni : M.Burak İmir
Asistan : Özgür Deniz Tulumbacı
Başlangıç Tarihi : 1 Ekim 2018 Pazartesi 19.00-21.00

Stüdyoda veya farklı bir mekanda, teması olan, duyguları izleyene aktarabilen, estetik ve yaratıcı unsurlarla bezenmiş portre fotoğrafı çekmeyi hedeflediğimiz yeni bir yolculuğa çıkıyoruz.

Hedefimiz, teorik bilgilerin aktarıldığı, yeterince pratik yaparak özümsendiği ve verilecek projeler sonucunda da AFSAD Atölyeler Sergisinde yer alacak fotoğraflarını üretildiği bir atölye sürecini birlikte yaşamaktır.

Bu bağlamda aşağıdaki konuları kapsayacak bir program hazırladık:

• Teknik Bilgiler:
o Portre çekiminde fotoğraf makinesinin ayarları,
o Stüdyo ekipmanının kullanımı: Senkronizasyon, güç ayarları, ışık ölçerler
o Pencere ışığı, icelight, karakteristikleri
o Objektif tercihleri
o Fotoğraf makinası ayarları
• Model İle Çalışmak:
o Doğru modeli bulmak (atölye süresince projeler için uygun modelin temini sağlanacaktır)
o Modele doğru pozu verdirmek,
o Saç ve makyaj tercihleri,
o Giysi/kostüm tercihleri,
o Aksesuarlar
o Temel estetik kurallar
• Yaratıcı Unsurlar:
o Nasıl yaratıcı olunur? Yaratıcılık sadece şanslı bir azınlığa özgü müdür? Yoksa öğrenilebilir mi?
o Fotoğrafın temasını belirleyip modelle kavram fotoğrafı çekmek
o Çekilecek fotoğrafa uygun yaratıcı unsurları tasarlamak (renk, ışık, diğer objeler)
o Bu unsurları fotoğrafa eklemek ve
o Hedeflenen fotoğrafa ulaşıncaya kadar yılmadan denemek
o AFSAD Atölyeler Sergisine yönelik hazırlıklar

1 Ekim 2018 – 14 Ocak 2019 tarihleri arasında her hafta Pazartesi günleri 19:00 – 21:00 saatleri arasında görüşeceğiz. Önce teknik bilgileri irdeleyip sonrasında ağırlıklı olarak uygulama yapacağız.

Verimli bir atölye çalışması yapabilmek için katılımcı sayısını 16 ile sınırladık. Katılımcılardan
• Bu atölye süresince eğlenmeye, keyif almaya ve bir yandan da öğrenmeye hevesli olmalarını
• Fotoğrafta ve/veya diğer disiplinlerde yaratıcı üretimler yapmış olmalarını veya yapmayı çok istemelerini

Ayrıca;

o AFSAD veya muadil bir kuruluştan temel fotoğrafçılık eğitimlerini almış ve özellikle Temel Işık Ölçümü bilgisine sahip olmalarını
o Atölye süresince kullanabilecekleri DSLR Fotoğraf Makinası ve Portre Fotoğraf çekmeye uygun lens sahibi olmalarını bekliyoruz.

Bu keyifli yolculukta görüşmek üzere…

Eğitmen : Filiz Çarkoğlu
Asistan : Ömür Özonur Kancoğlu- Ceren Öztürk
Başlangıç Tarihi : 4 Ekim 2018 Perşembe 19.00-21.00

– Fotoğraf Işık İlişkisi
– Makineye genel bakış ve portre fotoğrafçılığında ekipman seçimi
– Fotoğraf arşivleme ve saklama yöntemi
– Işık çeşitleri ve ışığı kullanmanın yönetmenin yolları
– Lowkey, Highkey nedir, ışık kullanımı nasıl yapılır?
– Işık okuma, fotoğraf okuma (her derste fotoğraf okuma) ve kompozisyon kurallarına genel bakış
– Modelle iletişim, model yönlendirme ve poz verdirme
– Kurgusal, Yaratıcı portre çekimleri
– Fotoğrafta Sanat
– Fotoğraf sanatçısı kimdir? Kriterler nelerdir?

• Derslerde uygulamalı portre çekimi yapılması ve her öğrencinin pratiğe katılması esastır. İlk ders dahil, tüm dersler uygulamalıdır. İlk dersten itibaren fotoğraf makinanızı yanınıza getirmeniz rica olunur.
• Temel eğitim almış olmak bu atölyeye katılmak için gereklidir.
• Ayda bir kez, dünyadaki sıradışı fotoğrafçılardan birini tanımak.

Eğitmen : Ali Ulvi Baycan / Mehmet İzdeş

Başlangıç Tarihi : 12 Ekim 2018 Cuma 19.00-21.00

Amaç : Eğitim süresi sonunda tiyatro, dans, konser ve benzeri etkinliklerde, düşük, değişen ve zor ışık koşullarında daha iyi fotoğraflar çekebilmek.

Süre : 12 Hafta (İlk 2 hafta teorik eğitim ardından, 5 haftalık süre karşılığı çekimler, 2 hafta çekim sonuçlarının değerlendirilmesi, 2 hafta çekilen fotoğrafların düzenlenmesi ve 1 hafta fotoğraf seçimi olarak planlanmaktadır)

Eğitim Programı

1 HAFTA :

Işık-renk-kompozisyon bilgisi, makinadaki ışık renk ayarları, beyaz dengesinin önemi, donanım, ışık ölçüm sistemleri, az ışık için makina kullanım-çekim teknikleri, farklı ışık koşullarını algılama ve çekim esnasında doğru kullanabilme.

1 HAFTA :

Makina Çekim Modları – Elde Çekim – Manuel Mod kullanımı – Noise ( gürültü ) – Az ışık koşullarında çekim teknikleri (tiyatro, sahne, iç mekan vb),
Örnek tiyatro/dans fotoğrafları gösterimi ve anlatımı

UYGULAMALI ÇEKİMLERİ (10 saat – (5 hafta))

Tiyatro, dans, oyun ve prova çekimleri

2 HAFTA : ÇEKİM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

2 HAFTA : ÇEKİLEN FOTOĞRAFLARIN İŞLENMESİ, DÜZENLENMESİ

1 HAFTA : SERGİ FOTOĞRAFLARI SEÇİMİ

İÇERİK :

Az, zor ve değişken ışık hali fotoğrafçının çalışırken en çok işini zorlaştıran durumdur. Flaş ya da ek aydınlatma sistemlerine sahip olunsa da sahne çekimlerinde kullanımına izin verilmez. Çekim aşamasında seyircinin ve oyuncuların dikkatini dağıtmamak ayrı bir zorunluluktur.

Eğer fotoğrafçı yeterince ışık bilgisine sahip değilse, bu tür durumlarda fotoğraf çekmek zordur. Ancak gerek fotoğraf makinasının fonksiyonlarını iyi kullanabilir ve gerekse de düzenleme yaparken neler yapacağını bilirse, işi biraz olsun kolaylaşır.

Atölyemizde, bu tür koşullara odaklanacağız. Belirtilen ışık koşullarında, fotoğraf makinanızın size sunduğu olanaklardan bahsedeceğiz.

Işık koşullarında önemli olan temel kavramlara odaklanacağız.

Çekim aşamasının ardından fotoğraflarınızın işlenmesinde dikkat edeceğiniz önemli noktalara değineceğiz.

Atölye Eğitmeni : S. Fehmi KATIRCIOĞLU
Atölye Tarihleri : 06 Ekim 2018 – 26 Ocak 2019
Atölye Gün ve Saati : Cumartesi Günleri, 12:00-15:00

S. Fehmi Katırcıoğlu, 2003 yılında temel fotoğraf eğitimi, karanlık oda ve 3.kur eğitim programlarını AFSAD’ta tamamladıktan sonra AFSAD Gökhan Bulut Soyut Fotoğraf Atölyesine katıldı, çalışmalarını bu atölyede sürdürdü. Soyut fotoğrafları, yurtiçi ve yurtdışında birçok karma sergide yer aldı. Ayrıca, 2007 yılında “Gölgeler ve İzler” adlı kişisel sergisini açtı. Yayımlanmış olan “MİM” isimli katalogda ise soyut fotoğrafları yer almaktadır.

Soyut Fotoğraf Atölyesi derslerinde aşağıda yer alan konuların anlatımı planlanmaktadır. Bu konuların anlatımıyla birlikte yıl sonunda sergi açmak üzere katılımcıların soyut fotoğraf üretimleri sağlanacaktır.

Resim Tarihi, Çağdaş Resim Sanatı
Felsefe Işığında Sanat Akımları
Görme, Görsel Okuma ve Görsel Bellek (Göz-Görme-Fotoğraf Çekme)
Renk, Algılama ve Fotoğraf Algısı
Görüngü Bilim
Nöroestetik ve Estetik
Soyut Fotoğraf

Üye Kayıt Bilgilendirme

Üyelik Bilgilerinizi AFSAD Sekretaryasından alabilirsiniz.

Reset Password