AFSAD DOĞA FOTOĞRAFÇILIĞI ATÖLYESİ – 2 / EROL BEKTAŞ 2020-ŞUBAT

Afsad Doğa Fotoğrafçılığı  Atölyesi

2020 -1 Dönemi Çalışma Programı

Atölyenin Adı                         : Afsad Doğa Fotoğrafçılığı Atölyesi

Atölye Eğitmeni                  : Erol Bektaş

Eğitmen Yardımcısı                : Tamer Özel

Atölyenin Amacı

Atölye çalışmalarına düzenli katılarak teorik bilgileri yeterince edinen; aynı konulardaki uygulamaları özenle yürüten katılımcıların;

Fotoğraf yaşamı süresince uygulayabileceği temel bazı birikimleri ve becerileri kazanmasına;

Her ortamda teknik ve estetik düzeyi yüksek fotoğraf üretecek yeterliliğe erişmesine katkıda bulunmaktır.

Atölyenin İşleyişi

Atölyenin süresi 4 (dört) ay-16 haftadır.

Atölyenin Başlama ve Bitiş Tarihleri: 11 Şubat 2020- 09 Haziran 2020

·         Belirtilen konular teorik olarak işlenecektir. Teorik olarak incelenen konularda uygulamalar yapılacaktır.

·         Doğada uygulama gezileri ve çalışmaları yapılacaktır. Uygulamalarda, incelenen bütün konulara yer verilecektir. 

·         Her ay (mevsime ve koşullara göre) bir yada iki fotoğraf gezisi ve uygulaması yapılacak, üretilen görüntüler değerlendirilecektir.

·         Bu aşamada, bir sanat eserinin ve fotoğrafın, estetik biliminin esaslarına göre nasıl değerlendirilmesi gerektiği üzerinde durulacak; çalışmalar sürecinde üretilecek fotoğraflar, bu ölçütlere göre değerlendirilecektir.

·         Bu dönemde üretilen fotoğraflar seçilecek ve 2020 sonbaharında düzenlenecek sergide yer alacaktır.

·         Katılımcıların  isteği dikkate alınarak, atölye çalışmalarında üretilen fotoğraflardan oluşan bir kataloğun hazırlanması planlanmaktadır.

Atölye Çalışmalarına Katılma Koşulları:

·         Doğayı seven ve doğa hakkında temel bilgileri öğrenmeye istekli olan;

·         Doğada gözlem yapma ve fotoğraf çekme konularında istekli olan;

·         Doğa gezileri yapmaya, doğada bulunmaya ve hareket etmeye uygun ve istekli olan;

·         Fotoğraf temel eğitimi almış olan;

·         Temel fotoğraf uygulamaları konularında asgari düzeyde bilgi edinmiş olan herkes katılabilir

Çalışma Programı - İncelenecek ve Uygulanacak Konular

Atölye çalışmaları sürecinde aşağıdaki konularda bilgiler paylaşılacak ve uygulamalar yapılacaktır.

·         “Doğa” ve “Kültür” kavramları.

o   Doğa Kavramı

o   Kültür Kavramı

·          “Doğa Fotoğrafı”nın konusu.

·         Coğrafya - Fotoğraf ilişkisi

·         Doğada fotoğraf üretmenin iki yöntemi: Manzara Fotoğrafı, Yakın-Plan ve Makro Fotoğraf

Manzara Fotoğrafı:  Yaratıcılığın Sınır Tanımadığı Alan

Neden Manzara Fotoğrafı?

Ülkemizde ve dünyada, doğa ve kent manzaralarından fotoğraf üretmenin kolay bir “iş” olduğu sanılır. Oysa manzara fotoğrafı üretilmesi, “fotoğrafçı için bir sınavdır ve çoğunlukla hayal kırıklığı ile sonuçlanan” (Ansel Adams) son derece önemli, ciddi, çok bileşenli bir çalışmadır. Fotoğrafın bütün teknik ve estetik bileşenleri, manzara fotoğrafında uygulanabilir.

Manzara fotoğrafı, yön verici bir çalışma yöntemidir, anahtar alandır. Fotoğrafçı, manzara fotoğrafı konusunu ciddiye alarak, manzara fotoğrafının bileşenlerini doğru kavrar ve uygularsa, bütün fotoğraf yaşamında, fotoğrafın diğer bölüm ve alanlarında başarılı olma olasılığı yüksek olur.

Sanat ve Fotoğraf Tarihi yakından incelendiğinde, fotoğraf tekniğine ve estetiğine ilişkin temel kavramların; yapısal ve görsel unsurların, teknik uygulama yöntemlerinin önemli bir kısmının, manzara fotoğrafı çalışmaları sayesinde ortaya çıkarılan buluşlar olduğu hemen görülebilir. Bölge dizilimi (zoone system), bunun en çarpıcı örneğidir. Yüzey düzenleme (kompozisyon) kuralları ile uygulamalarının önemli bir kısmı da manzara fotoğrafı esaslarına göre belirlenmektedir.

Manzara fotoğrafı alanında başarılı olan bir fotoğrafçı, diğer bütün fotoğraf alanlarında (doğa-kent manzaraları, belgesel, portre, mimari…vb)  başarılı olabilir.

Bu nedenlerle, önceliğin, böylesine temel ve önemli bir konuya verilmesi gerekli görülmektedir.

İşlenecek ve Uygulanacak Konular

·         Manzara Fotoğrafı

o   Manzara Ne Demektir?        

o   Manzara Fotoğrafı Nedir?                                                                           

§     Doğa Manzaraları (Landscape) ve Kent Manzaraları (Citiescape)

o   Manzara Fotoğraflarında İnsan ve İnsan Unsurları

o   Manzara Fotoğrafında Hazırlık, Tasarım ve Çekim Süreci

o   Fotoğraf Makinesi, Objektifler, Ayak  ve Diğer Yardımcı Gereçler

o   Teknik Değerlerin Belirlenmesi

§  Fotoğrafın Bileşenlerinin Manzara Fotoğrafında Uygulanması

§  Manzara Fotoğrafında Işık Ölçümü

§  Manzara Fotoğraflarında Çekim Seçenekleri

o   Manzara Fotoğrafının Temeli: Analizler                             

o   Manzara Fotoğrafında Alanlar ve Alan Paylaşımı

o   Yaratıcılığın İlk Basamağı; Bakış Noktasını Belirleme: 

o   Manzara Fotoğraflarında Bakış Açısı, Bakış Yüksekliği, Fotoğrafçı-Konu Uzaklığı - Bakış Noktası -Objektif İlişkisi

o   Manzara Fotoğrafının ‘Altın Kuralları’

o   Manzara Fotoğrafının Temel Anlatım Unsurları                                        

o   Manzara Fotoğrafında Perspektif ve Perspektif Türleri, Fotoğrafa Etkisi

o   Manzara Fotoğrafında Alan Derinliği, Anlatım Unsuru Olarak Önemi

o   Manzara Fotoğrafında Işığın Görsel Unsurlara Etkisi         

o   Manzara Fotoğrafı Çekiminde Objektiflerin Optik Etkileri: Normal Açılı, Geniş Açılı ve Dar Açılı Objektiflerin Manzara Fotoğrafına Etkileri, Anlam Yaratma Yetenekleri

o   Manzara Fotoğrafında Renklerin Doğru Kaydedilme Yöntemleri ve Önemi

o   Bütün Işık Ortamlarında Manzara Fotoğrafı Üretilmesi; Farklı Işık Ortamlarında Fotoğraf Üretmenin Özel Uygulamaları

§  Günışığı, Bulutlu ve Kapalı Havalarda Manzara Fotoğrafı

§  Gündoğumunda ve Günbatımında (‘Altın’, ‘Mavi’ -‘Sihirli’- Saatlerde) Manzara Fotoğrafı

§  Düşük Işıklı Ortamlarda ve Gece Fotoğraf Üretimi

§  Çeşitli Meteorolojik Ortamların (Kar, Yağmur,  Sis, Pus, Kırağı, Fırtına, 

…) Manzara Fotoğrafına Etkisi (‘Beyaz Kar’ vb)

o   Şelale, Akarsu ve Sulak Alanlarda Fotoğrafı Üretimi

o   Panoramik Manzara Fotoğrafı Üretimi

o   Manzara Fotoğrafında Renkler: Manzara Fotoğrafında Işığın Renklere Etkisi, Doygun Renk, Gökyüzü Mavisi, Gece Mavisi  

o   Pozlama ve Beyaz Ayarının Renklere Etkisi

o   Manzara Fotoğrafında Gökyüzü ve Ufuk Çizgisi

o   Manzara Fotoğrafında, Alanlar ve Alan Paylaşımı (‘Planlar’),

o   Manzara Fotoğrafında İmge, Simge; Bağlam Kavramı ve Bağlam Yaratma

o   Manzara Fotoğrafında Gölge ve Kontrast

o   Manzara Fotoğrafında Yüzey Düzenleme (Kompozisyon): Fotoğrafın Yapısal ve Görsel Unsurlarının Manzara Fotoğrafında Uygulanması

o   Fotoğrafın Anlatım Unsurları ve Görsel Etki Yaratma Yöntemleri

o   Manzara Fotoğrafında İçerik ve Biçim

o   Manzara Fotoğraflarını (Sanat Eserlerini) Değerlendirme Yöntemleri

·         Yakın Plan-Makro Fotoğraf

(Manzara Fotoğrafında ‘Küçük’ Nesnelerin Büyülü Dünyası: Makro ve Yakın Çekim)

o   Manzara fotoğrafı için sayılan özelliklerin birçoğu makro ve yakın plan fotoğraflar için de geçerlidir.

o   Makro Fotoğraf-Yakın Plan Fotoğraf

o   Makro Objektiflerin Özellikleri; Makro Fotoğraf Çekiminde Özen Gösterilmesi Gereken Konular

o   Makro Fotoğraf Çekiminde Kullanabileceğimiz Diğer Ekipmanlar

o   Makro Fotoğraf Uygulamaları

o   Değerlendirmeler

Erol Bektaş – Özgeçmiş

1972 yılında, Lübitel marka bir makine kullanmaya başlayarak tanıştığı fotoğrafla son 20 yıldır düzenli olarak uğraşmaktadır. Yaklaşık elli yıldır sanat, edebiyat, fotoğraf ve estetik konularıyla ilgilenmekte, bu konularda çalışmalar yapmaktadır.

Fotoğraf alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde projeler yürüttü; bireysel ve ekip halindeki proje çalışmaları devam etmektedir. Bir fotoğraf temel eğitimi kitabı ile dört fotoğraf projesi kitabı yayıma hazırlık aşamasındadır.

Fotoğraf Üretimine İlişkin Çalışmalarından Bazıları:

1997 – 2012 : İğneada'dan Batum’a kadar Karadeniz Bölgesi;

2001 – 2014 : Hatay’dan Muğla’ya Akdeniz Bölgesinin bazı yöreleri; İç Ege-Afyon Frig Vadisi; Çanakkale: Gelibolu, Bozcaada, özellikle Gökçeada,

2004 – 2012 : Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin bazı yöreleri, özellikle Gaziantep-Sulumağara;

2004 – 2015 : Kapadokya ve İç Anadolu Bölgesinin bazı yöreleri.

2005- 2007   : Afşin-Elbistan Termik Santrali–B Projesi’nin çeşitli safhalarında fotoğraflarının çekimi. Bu konuda geniş bir arşivi bulunmaktadır ve bu kapsamdaki fotoğraflardan bir kısmı, ulusal ve uluslararası sergilerde yer aldı.

2008 – 2020 : 2008 yılında başladığı “Mogan’dan Melendiz’e Tuzgölü Havzası Fotoğraf Projesi” devam etmektedir. Geniş kapsamlı olan projenin Ankara: Ş. Koçhisar Bölgesi’ndeki Tuzlalar; Konya: Cihanbeyli-Bolluk Gölü, At Gölü, Celil Boğazı;  Aksaray: Eskil, Ihlara Vadisi, Melendiz etaplarını bitirdi. Proje, etaplar halinde tamamlanacaktır.

2010 - 2020  : Sekiz ülkede (Polonya, Almanya, Fransa, Avusturya, İspanya, İngiltere, Çek Cumhuriyeti  ve Türkiye) “F. F. Chopin Biyografik Fotoğraf Projesi” ni yürüttü ve beş yılda tamamladı. Kendi alanında dünyadaki en kapsamlı fotoğraf projesi olduğu ilgili kurumlarca belirtilen bu çalışma UNESCO Türkiye Temsilciliği, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Polonya Büyükelçiliği ve Fransa Büyükelçiliği tarafından desteklendi.

Projenin, kitap haline getirilmesi için, ilgili ülke yetkilileri ile çalışmalar sürmektedir.

2008-2020    : Ankara’daki Roma Hamamı ve Roma eserleri konusunda 2008 yılından itibaren fotoğraf çalışmaları yaptı. Bu projenin 2014-2015 dönemi etabına, “Tarihin Eşsiz Emaneti: Ankyra” adıyla ASMMMO Fotoğraf Topluluğu üyeleri de katıldı; çalışma 2015 yılında tamamlandı; sergi açıldı ve katalog hazırlandı

2015-2020    : Kurucusu olduğu ve eğitmenliğini yaptığı ASMMMO Fotoğraf Topluluğu ile

2015-2016 döneminde geniş kapsamlı bir çalışma olan “Ankara’nın Bin Yılı Fotoğraf Projesi”ne başladı. Proje, Ankara Valiliği, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile ilgili diğer kurumlarca desteklenmektedir.

Projenin görsel ürünleri, ansiklopedik kitap olabilecek içerikte ve boyuttadır. Proje ürünlerinin kitap halinde yayımlanması için ilgili kurumlarla çalışmalar devam etmektedir.

2015-2017    : Ankara Üniversitesi DTCF Arkeoloji Bölümü ile İzmir-Seferihisar- Teos antik kentinin yüzey varlıkları ile kazılarda çıkarılan eserlerin fotoğraflarının çekimini tamamladı. Çalışma süresince üretilen fotoğraflarla kitap hazırlama çalışmaları devam etmektedir.

2010 – 2020 : Çeşitli kurumlarda fotoğraf temel eğitimi, fotoğraf teknikleri, ileri düzey fotoğrafçılık, fotoğraf ve sanat, fotoğraf ve estetik konularında eğitimler vermektedir.

2010 – 2020 : “Bütün Yönleriyle Temel Fotoğraf: Sayısal Çağda Fotoğraf” konusunda yazdığı kapsamlı kitap, yayıma hazırlık aşamasındadır. Kitap, yayımlanması için Kültür ve Turizm Bakanlığına sunulmuştur.

Afsad  üyesidir.

Çok sayıda karma sergiye katıldı, kişisel sergiler açtı, saydam ve sayısal ortamda fotoğraf gösterileri yaptı, sergiler düzenledi. Çalışmalarını dört alanda yürütmektedir:

·         Fotoğraf tekniği, sanat, estetik; fotoğraf, sanat ve bilim tarihi konularında araştırmalar yapmak;

·         Fotoğraf üretimi: kişisel olarak ve ekip halinde fotoğraf projeleri uygulamak,

·         Fotoğraf, sanat, estetik konularında eğitimler vermek;

·         Kitap ve makaleler yazmak.  

There is no form selected or the form was deleted.