AFSAD PORTRE 101 – PORTRE FOTOĞRAFÇILIĞI KÜLTÜRÜ VE TEMEL İLKELERİ

Atölye Eğitmeni        : Emrah Akyıldız

Atölye Tarihleri         : 02.11.2021- 16.02.2022 / 16 hafta
Atölye Gün ve Saati : Salı  Günleri 19.00-21.00

Portre; modelin fiziksel ve/veya ruhsal özelliklerinin, karakteristik yapısının vurgulamasından,  sanatçının, fikri doğrultusunda duygu ve düşüncelerini insan veya yaşam öğeleri vasıtasıyla aktarmasına kadar çok geniş bir yelpazede bizlere üretim imkanı sunar.

Sözlüklerde geçen “Resim, fotoğraf, heykel ve benzeri sanat türlerinde bir kişinin yüzünün ve yüz ifadesinin betimlenmesi ile oluşturulan eserdir.” tanımı hiçbir zaman portreyi ve konumuz itibariyle portre fotoğrafçılığını tanımlamada  yeterli olmamıştır.

Buradan yola çıkarak, sanat tarihinde kısa bir yolculuğa çıkıp portrenin anlam ve işlevlerini sorgulayacağız. 19 yy’a kadar gelen ve aynı yüzyılda fotoğrafın miras aldığı portre kültürünün günümüze kadarki yolculuğunu üretimler üzerinden inceleyeceğiz. 

Bu yolculuk kendi portre tanımımızın zihnimizde oluşmasına temel oluşturacak ve bu temel sayesinde ne üreteceğimiz sorusundan nasıl üreteceğiz sorusuna odaklanacağız.

Anatomik açıdan portre, otoportre, beden dili, modelle iletişim, renkler, kıyafetler, arka plan , dil öğeleri, anlatım eleman ve ekipmanları  gibi konulara odaklanıp, fikre/amaca uygun portre için temel ilkeleri örnekler üzerinden tartışacağız ve uygulamalarını yapacağız.   

KONU BAŞLIKLARI

1.        PORTREYİ ANLAMAK ( 2 HAFTA)

a.      Portre Nedir?                                                                                 

b.      Portre Kavramı Odağında Kısa Sanat Tarihi 

c.      Sanat Tarihine Adını Yazdırmış Portre Resim Okumaları

2.       PORTRE FOTOĞRAFINI ANLAMAK (2 HAFTA)

a.      Resimden Fotoğrafa Geçiş 

b.      Temel Estetik Kuramlar Çerçevesinde Sınıflandırma 

c.       İlk Portre Fotoğrafları

d.      Ünlü Portre Fotoğrafçıları (19. YY- 20. YY)

3.       PORTRE FOTOĞRAFININ TEMELLERİ I (3 HAFTA)

a.      ANATOMİK AÇIDAN PORTRE 

b.      BEDEN DİLİ 

c.      MODEL İLE İLETİŞİM VE ETİK  

4.       PORTRE FOTOĞRAFININ TEMELLERİ II (4 HAFTA)

a.      ÜRETİME YÖNELİK PORTRE OKUMALARI 

                                                               i.      MODEL ÜZERİNDEN OKUMALAR (Kadın,Erkek,Çocuk,Yaşlı, Diğer) 

                                                             ii.      FİKİR/ AMAÇ ÜZERİNDEN OKUMALAR(Belgesel, Kurgusal,Ticari,Kavramsal, Diğer)  

5.       PORTRE FOTOĞRAFININ TEMELLERİ III (3 HAFTA)

a.      DİL ÖĞELERİ

b.      ANLATIM ELEMAN VE EKİPMANLARI (RENK,KIYAFET, ARKA PLANLAR VE AKSESUARLAR)

6.      İÇ MEKAN VE DIŞ MEKAN UYGULAMALARI (2 HAFTA) 

        Atölyemizde bireysel üretim esas olmakla birlikte toplu olarak iç mekan ve dış mekan uygulamaları yapılacaktır.

        Önceden randevu almak koşulu ile atölye eğitmeni veya asistanlar tarafından bireysel çekimlerinize destek verilecektir.

        Toplantılar ve iç mekan uygulamaları Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurumların belirttiği koşullar dahilinde, sağlık koşulları el verdiği sürece AFSAD adresinde yapılacaktır.

        Pandemi nedeniyle yüz yüze toplantı yapma imkanı kalmazsa toplantılar Zoom veya Meet uygulamaları üzerinden devam edecektir.

        Uzaktan (çevrimiçi) katılmak isteyenler için ayrıca “Çevrimiçi Portre Fotoğrafçılığı 101” atölyesi duyurulacaktır. 

        Kontenjan 15 kişidir.

Katılımcıların; 

Covid19 aşılarını tamamlamış olmaları, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaları beklenmektedir.

Başvuru ve kayıt için ; sekreterya@afsad.org.tr

Atölye Eğitmeni        : Emrah Akyıldız Atölye Tarihleri         : 02.11.2021- 16.02.2022 / 16 haftaAtölye Gün ve Saati : Salı  Günleri 19.00-21.00 Portre; modelin fiziksel ve/veya ruhsal özelliklerinin, karakteristik yapısının vurgulamasından,  sanatçının, fikri doğrultusunda duygu ve düşüncelerini insan veya yaşam öğeleri vasıtasıyla aktarmasına kadar çok geniş bir yelpazede bizlere üretim imkanı sunar. Sözlüklerde geçen “Resim, fotoğraf, heykel ve benzeri sanat […]