AFSAD SOKAK FOTOĞRAFÇILIĞI ATÖLYESİ

Atölye Eğitmeni        : Hüseyin Türk
Atölye Tarihleri         : 14.10.2021 – 16 Aralık 2021
Atölye Gün ve Saati : Perşembe Günleri, 19.00-21.00

Atölyemiz pandemi öncesi başlamış olup , çevrimiçi yapılamadığından tamamlanamamış ancak belirtilen tarihte önceki katılımcılar ile devam edilecektir. 

• Tanışma / katılımcıların ve danışmanın atölye tercih ve beklentilerinin karşılıklı değerlendirilmesi. 
 • Sokak fotoğrafçılığı nedir? / Sokakta çekilen her fotoğraf, bu kategoriye girer mi? 
 • Yurtiçi / yurtdışı sokak fotoğrafçılığına dair yaklaşımlar ve bu alanda üretim yapmanın avantaj ve dezavantajları. 

 • Sokak fotoğrafçısı, nasıl düşünür / sezgiler / karar verir / hareket eder? (Teori ve pratik çalışmaları) 
 • Zeka / estetik / ironi / mizah / hiciv / zaman / tesadüf / hayal kırıklığı / şans / sabır / refleks ve dahası kavramlarla ilişkisi. 

 • Sokak fotoğrafçısı, üretimini yaparken çalışacağı mekanı hangi kıstaslara göre seçmelidir? (Sosyolojik, psikolojik ve dahası faktörler)  

 • Karşılaşılan şartlara hızlı uyum sağlama ve kıvamında adrenalin! 

 • Danışmanın kendi çektiği fotoğraflar üzerinden (başarılı / başarısız bulduğu) deneyimlerini paylaşması. 

 • Fotoğrafçının bireysel çalışmaya özendirilmesi ve tarz oluşturma çabası kazandırılması. 

 • Nasıl bir teknik donanıma sahip olunmalı ve bunlar nasıl kullanılmalıdır? (Hangi ekipmanı almalıyım? Sağlam bir ayakkabı :) 

 • Kadraj oluştururken fotoğrafçılığın belli başlı teknik / kompozisyon ayrıntıları fotoğrafa nasıl aktarılır? 

 • Sokak fotoğrafçılığında önemli bir etken olan insan faktörüyle (ve diğer canlılarla) iletişim. 

 • Etik ve hukuk kavramlarıyla ilişkili değerlendirmeler. 

 • Katılımcılarla planlanan zaman dilimlerinde bire bir (sayıya bağlı olarak mümkün olabildiğince) veya gruplara ayrılmış olarak programlanan saha pratikleri. 

 • Atölyenin başlangıcından itibaren yapılacak üretimlerin kritiklerinin yapılması.  

• Dönem sonu planlanan sergi sürecinde editoryal hazırlık. (Dinamik bir sergi havuzunun oluşturulması) 

 • Aydınlık oda işlemlerinin uygulamalı pratiklerinin yapılarak baskıya hazırlanması. 

 • Bu alandaki görsel / işitsel yayınların takibi ve değerlendirilmesi. 

 • Kurulacak yazışma grubuyla iletişimin atölye süresi boyunca canlı tutulması. 

Katılımcıların;

Covid19 aşılarını tamamlamış olmaları, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaları beklenmektedir.

Atölye Eğitmeni        : Hüseyin TürkAtölye Tarihleri         : 14.10.2021 – 16 Aralık 2021Atölye Gün ve Saati : Perşembe Günleri, 19.00-21.00 Atölyemiz pandemi öncesi başlamış olup , çevrimiçi yapılamadığından tamamlanamamış ancak belirtilen tarihte önceki katılımcılar ile devam edilecektir.  • Tanışma / katılımcıların ve danışmanın atölye tercih ve beklentilerinin karşılıklı değerlendirilmesi.  • Sokak fotoğrafçılığı nedir? / Sokakta çekilen her fotoğraf, bu […]