AFSAD SOKAK FOTOĞRAFÇILIĞI ATÖLYESİ 2020-ŞUBAT

SOKAK FOTOĞRAFÇILIĞI ATÖLYESİDANIŞMAN : HÜSEYİN TÜRK

• Tanışma / katılımcıların ve danışmanın atölye tercih ve beklentilerinin karşılıklı değerlendirilmesi. 
 

• Sokak fotoğrafçılığı nedir? / Sokakta çekilen her fotoğraf, bu kategoriye girer mi? 
 

• Yurtiçi / yurtdışı sokak fotoğrafçılığına dair yaklaşımlar ve bu alanda üretim yapmanın avantaj ve dezavantajları. 

• Sokak fotoğrafçısı, nasıl düşünür / sezgiler / karar verir / hareket eder? (Teori ve pratik çalışmaları) 
 

• Zeka / estetik / ironi / mizah / hiciv / zaman / tesadüf / hayal kırıklığı / şans / sabır / refleks ve dahası kavramlarla ilişkisi. 

• Sokak fotoğrafçısı, üretimini yaparken çalışacağı mekanı hangi kıstaslara göre seçmelidir? (Sosyolojik, psikolojik ve dahası faktörler)  

• Karşılaşılan şartlara hızlı uyum sağlama ve kıvamında adrenalin! 

• Danışmanın kendi çektiği fotoğraflar üzerinden (başarılı / başarısız bulduğu) deneyimlerini paylaşması. 

• Fotoğrafçının bireysel çalışmaya özendirilmesi ve tarz oluşturma çabası kazandırılması. 

• Nasıl bir teknik donanıma sahip olunmalı ve bunlar nasıl kullanılmalıdır? (Hangi ekipmanı almalıyım? Sağlam bir ayakkabı :) 

• Kadraj oluştururken fotoğrafçılığın belli başlı teknik / kompozisyon ayrıntıları fotoğrafa nasıl aktarılır? 

• Sokak fotoğrafçılığında önemli bir etken olan insan faktörüyle (ve diğer canlılarla) iletişim. 

• Etik ve hukuk kavramlarıyla ilişkili değerlendirmeler. 

• Katılımcılarla planlanan zaman dilimlerinde bire bir (sayıya bağlı olarak mümkün olabildiğince) veya gruplara ayrılmış olarak programlanan saha pratikleri. 

• Atölyenin başlangıcından itibaren yapılacak üretimlerin kritiklerinin yapılması.  

• Dönem sonu planlanan sergi sürecinde editoryal hazırlık. (Dinamik bir sergi havuzunun oluşturulması) 

• Aydınlık oda işlemlerinin uygulamalı pratiklerinin yapılarak baskıya hazırlanması. 

• Bu alandaki görsel / işitsel yayınların takibi ve değerlendirilmesi. 

• Kurulacak yazışma grubuyla iletişimin atölye süresi boyunca canlı tutulması. 

There is no form selected or the form was deleted.