FOTOĞRAF SANATINDA KİŞİSEL DIŞAVURUM

Atölye Eğitmeni: Taner KIRAL


Atölye Asistanı: Vacit ARMAN
Atölye Tarihleri: 09 Ekim 2018- 22 Ocak 2019
Atölye Gün ve Saati: Salı Günleri, 19:00-21:00
Atölyenin Amacı :
— Kompozisyona sanatsal yaklaşım (İyi kompozisyon, fotografik görme, üniform düşünce,sadelik,karmaşıklık, vb.)
— Kompozisyon öğeleri, anlam ve önemleri (Kontrast ve ton, çizgi, form, kontrast ve duygu, fotoğrafa mood kazandırmak, desen,denge, hareket, doku, pozitif- negatif uzay, kamera pozisyonu)
— Görselleştirme
— Işık (ışığa bakış, ışığı doğru görme, ışık-form ilişkileri, ışık tipleri ve kalitesi, ters kare kanunu)
— Renk (renk küresi, renk kompozisyonu, renk ve duygular, renk kontrastı ve ton, ışık ve renk kontrolü, öznellik ve renk mood’u)
— Sanatsal dürüstlük (sanat, iletişim ve kişisel dürüstlük, fotografik realizm, soyutlama ve sanat, güzel sanat olarak fotoğraf, soyutlamanın gücü)
— Fotoğrafın gücü
— Yaratıcılık üzerine düşünceler
— Kişisel felsefeye yaklaşım
— Kişisel bir tarz yaratma
— Fotoğrafın sunulması
Amaçlanan Kazanımlar :
1) Düşünce,duygu ve hayal gücünün fotoğraf yoluyla etkin biçimde ifade edilebilme yollarının araştırılması
2) Görme ve fotografik görme yollarının araştırılması
3) Kompozisyon, ışık ve renge sanatsal yaklaşımların araştırılması
Yöntem:
1) Kompozisyon,ışık ve rengin sanatsal fotoğrafta yeri ve öneminin çağdaş literatür ışığında aktarılması, katılımcıların da teorik sunuşlarla katkılarının sağlanması,
2) Teorik konularla ilgili olarak sunulacak örnek fotoğrafların incelenmesi,
3) Katılımcıların verilecek ödev fotoğraflarının atölyede derlendirilmesi
4) Atölye olarak yapılacak gezilerde uygulama çekimleri yapılması ve sonuçlarının değerlendirilmesi
5) Dönem sonu atölye sergisi açılması, olanaklara göre bir katalog bastırılması.
Not :
Katılım : 20 kişi ile sınırlıdır.