AFSAD FİLM ÇÖZÜMLEMESİ SEMİNERİ KASIM 2019

FİLM ÇÖZÜMLEMESİ SEMİNERİ
05.11.2019 - 3.12.2019Salı günleriSaat:19:00 - 21:00
Eğitmenler: Özgür Yaren                   Emre İzgi                   Buğra Kibaroğlu       

Film Çözümlemesine Giriş

Bu beş haftalık seminer, sinemaya ilişkin temel kavramları dünya sinema tarihinden örnek sahnelerle tanıtıyor ve katılımcılarını seyirci deneyimlerini zenginleştirecek detaylar üzerinde düşünmeye yönlendiriyor.  

5 Kasım (19:00-21:00): Anlatı

12 Kasım (19:00-21:00): Sinematografi

19 Kasım (19:00-21:00): Mizansen

26 Kasım (19:00-21:00): Kurgu

3 Aralık (19:00-21:00): Düşünümsellik ve eleştiri

Emre İzgi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe bölümünde başladığı

lisans eğitimini Kadir Has Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema

bölümünde, yüksek lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Radyo, Televizyon

ve Sinema bölümünde tamamladı. Sinema içerikli çeşitli internet sitelerinde

film eleştirmenliği yaptı ve yurtiçi belirli tiyatro gruplarında dramaturji ve

performans birimlerinde görev aldı. 2015 yılında, Ankara Üniversitesi

Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünde araştırma görevlisi olarak

çalışmaya başladı. Akademik ilgi alanları film kuramı, kültürel psikanaliz,

queer teori ve teknoloji felsefesi olan Emre İzgi, doktora eğitimini Ankara

Üniversitesi’nde sürdürmektedir.

Buğra Kibaroğlu, Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümünde başladığı lisans

eğitimini 2012, yine aynı bölümde yaptığı yüksek lisan eğitimini de 2015 yılında

bitirdi. 2016 yılında Ankara Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema

bölümünde doktora programına başladı. 2017-2018 yılları arasında Sinecine adlı

akademik dergide editör yardımcılığı yaptı. Sanat felsefesi, fotoğraf felsefesi,

sinemada gerçekçilik-biçimcilik ve film medyumu gibi konulara ilgi duyan Buğra

Kibaroğlu doktora eğitimini halen Ankara Üniversitesi’nde sürdürmektedir.

Özgür Yaren, Film Çalışmaları alanında araştırmacı. Ankara Üniversitesi’nde sinema ve fotoğraf üzerine ders veriyor.

There is no form selected or the form was deleted.