AFSAD PROJE ÖNERİSİ HAZIRLAMA VE YÜRÜTME SEMİNERİ ARALIK 2019

PROJE ÖNERİSİ HAZIRLAMA VE YÜRÜTME SEMİNERİ

(5-6-7 Aralık 2019)

EĞİTİMİN AMACI:

Proje hazırlama, yürütme ve yönetim kapasitesini arttırarak, ulusal ve uluslararası proje fonu sağlayan kuruluşların fon kaynaklarından daha fazla yararlanılması amacıyla proje hazırlama ve uygulama eğitimi düzenlenmiştir.

Genel olarak; Proje Döngüsü Yönetimi (Project Cycle Management-PCM) eğitimlerinde proje hazırlama yöntemi olarak AB ve Diğer Uluslararası Fon Kaynaklarının tercih ettiği Proje Yönetim Döngüsü ve Mantıksal Çerçeve yaklaşımı baz alınmaktadır. PCM mantığına uygun hazırlanan eğitim içeriğinde bir projenin fikir oluşturulma aşamasından tamamlanma aşamasına kadar olan süreçler ele alınır. Bu kapsamda eğitimlerde;  proje döngüsü yönetimi mantığı; sorun analizi, paydaş analizi, hedef analizi, strateji analizi, mantıksal çerçeve matrisi, faaliyet planı ve bütçe hazırlama, hibe programları başvuru formlarını tanıma başlıklarını içerir. Düzenlenen eğitimimizde bu yaklaşım uygulanmıştır.

EĞİTİM PROGRAMI

1.      GÜN

·         18.30-19.00:Kayıt

  •  19.00-21.30: Proje Yazımına Hazırlık-1 (Durum Tespiti, SWOT Analizi, Literatür Araştırması, Ekip oluşturulması, Yöntem, Ön çalışma vb.)

2.      GÜN

18.30-21.30: Proje Yazımı

  • Proje Yazımı (Durum Tespiti, SWOT Analizi, Literatür Araştırması, Ekip oluşturulması, Yöntem, Ön çalışma vb.)
  • Projenin Planlanması

3.      GÜN

11.00-18.00

  • Proje Önerisinin Bölümleri ve Yazılması
  • Proje Ekleri (SWOT analizi, Mantıksal Çerçeve Matrisi vb.)
  • Proje Değerlendirme Kriterleri ve Süreci
  • Proje Önerisi Yazarken Sıklıkla Yapılan Hatalar ve Çözüm Önerileri
  • Proje Örnekleri

17.00 – 18.00:Gün Sonu Değerlendirme

EĞİTİM TARİHLERİ:

5 Aralık 2019 Perşembe: 18.30-21.30

6 Aralık 2019 Cuma      : 18.30-21.30

7 Aralık 2019 Cumartesi:11.00-18.00

KATILIMCI SAYISI:

Maksimum 15 kişi

EGİTMEN: Dr. Nejla Can Güler,

Trabzon doğumlu olup, Gazi Üniversitesi İktisat Anabilim Dalında İktisat Doktorası yaptı. Doktora tezini; “Türkiye'de Sağlık Sektöründe Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Faaliyetlerinin Gelişimi ve Bunların Bilim Politikası Açısından Değerlendirilmesi (Dünyada, AB'de ve Türkiye'de Ar-Ge faaliyetleri)” konusunda hazırladı. Kişisel gelişimi için ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarda çeşitli eğitimler aldı, kazandığı yurtdışı bursu ile İngiltere ve Belçika’da eğitim almış olup, halen bir kamu kurumunda Avrupa Birliği Uzmanı olarak çalışmaktadır. 2010 yılından beri çalıştığı Kurumda Proje ve Ar-Ge faaliyetleri konularını yürütmektedir. Uzmanlık alanı;  Sağlık alanı AB mevzuat çalışmaları, proje kaynakları, Ar-Ge proje hazırlama ve destek (TÜBİTAK, AB, Kalkınma Bakanlığı, Kalkınma Ajansları vb.) kaynaklarıdır. Proje yazma, yürütme ve değerlendirme tecrübesine sahip olan Güler’in, bu alanda çeşitli yayın ve çalışmaları mevcuttur. Ülke genelinde 1998 yılından beri birçok seminer ve eğitim vermekte olup, yazdığı projelere aldığı desteklerle çeşitli projeler yürütmüştür.

Konuyla İlgili olarak;

Katıldığı Kurs Ve Seminerler

     
TarihEğitimin Türü / KonusuSüreEğitimin YeriEğitimi Veren/Düzenleyen Kurum
20192015Proje Döngüsü YönetimiAraştırma Teknikleri2 gün3 günAnkaraAnkaraAvrupa Birliği ve Dış İlişkiler GMYıldırım Beyazıt Ünv./SB
2015TÜBİTAK-ARDEP Ulusal Ar-Ge Destekleri ve HORIZON 2020 Programı Eğitim Semineri2 günAnkaraTÜBİTAKSağlık Bakanlığı
2015Ölçme Değerlendirme Teknikleri2 günAnkaraGazi Üniversitesi/SB
2015Müzakere ve İkna Becerileri1 günBoluİzgören Akademi
2014Uygulamalı Ar-Ge ve İnovasyon, Ar-Ge Proje Hazırlama Eğitimi 5 günAnkaraAnkara Kalkınma Ajansı
2014Ulusal Akademik Ar-Ge Destek Programları ve Proje Önerisi Hazırlama Eğitimi1 günAnkaraTÜBİTAK
2014Proje Hazırlama ve Yönetme Eğitimi5 günAnkaraAnkara Kalkınma Ajansı
2013Proje ve Performans Yönetimi6 günAnkaraUzaktan Eğitim/SB
2013Kişisel Gelişim İletişim Eğitimi4 günAnkaraUzaktan Eğitim/SB
2013Ar-Ge ve Proje Kaynakları Eğitimi2 günAnkaraSağlık Bakanlığı
2011Temel Proje Yönetimi5 günAnkaraProje Management İnstitute
200620092010AB Mali Kaynakları ve Proje Süreç Yönetimi Eğitimi5 günlükAnkaraAvrupa Birliği Bakanlığı,Sağlık BakanlığıKapsam değişik olmak üzere 3 eğitim 

Verdiği Eğitim, Kurs ve Seminerler

2019                 Proje Önerisi Hazırlama ve Yürütme Semineri               AFSAD

2018                 Proje Önerisi Hazırlama ve Yürütme Semineri                              AFSAD   

2016-2017Ulusal ve Uluslararası Ar-Ge Destek Programları ve Proje Önerisi
Hazırlama Eğitimi-Organizasyon ve sunum
14 İl Merkezli 81 İl
2016Projelere Yönelik Finansal Kaynaklar Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu (5 Eğitim programı)
2000-2016Projelere Yönelik Finansal KaynaklarSağlık Bakanlığı-SAGEM (81 il kurumları, Üniversite vb. kurumlar)
2015Projelere Yönelik Finansal Kaynaklar ve Proje HazırlamaTürkiye Halk Sağlığı Kurumu (Halk Sağlığı Laboratuvarları)
2014Ulusal ve Uluslararası Ar-Ge Proje DestekleriYıldırım Beyazıt Üniversitesi Hemşirelik Bölüm Başkanlığı
2013Düzenleyici Etki AnaliziTürkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE)
2013Ulusal ve Uluslararası Ar-Ge Proje DestekleriGazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
1998-2003Bilimsel Araştırma Yöntem ve TeknikleriSağlık Bakanlığı (81 il kurumları)
1998-2003Proje Hazırlama ve Proje Kaynakları (AB)Sağlık Bakanlığı (81 il kurumları)

Proje Çalışmaları

20192018:2017: 2017Küratörlük Eğitimi Projesi, Ankara Kalkınma Ajansı (Proje yazımı ve yürütme) (AFSAD adına)Eğitici Eğitimi Projesi, Ankara Kalkınma Ajansı (Proje yazımı ve yürütme) (AFSAD adına)AFSAD 8th Photo Symposium and the Photo Events collaborated with international partners (ABD Hibe Programı) (proje yazımı)AFSAD Uluslararası 8. Fotoğraf Sempozyumu: “GÜNCEL SANAT VE FOTOĞRAF” (Kültür ve Turizm Bakanlığı-Tanıtım Fonu Desteği) (proje yazımı)
2015-16:Turizm Şehri Ankara'nın Tarihi, Kültürel ve Doğal Güzelliklerinin Araştırılması ve Fizibilitesinin Yapılarak Fotoğraflanması, Ankara Kalkınma Ajansı (AKA)-Mali Destek Programı (Proje yazımı ve yürütme)
2015:             Fikirden Sunuma Fotoğraf Sergisi ve Küratörlük Projesi, Ankara Kalkınma Ajansı (Proje yazımı)
2015:Unesco Tarafından Kabul Edilen Somut Olmayan Kültürel Mirasımızın Belgelenmesi, Tanıtımı Ve Bilinirliğinin Artırılması Projesi, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi (proje yazımı)
2015:Trabzon İli Çaykara Ve Dernekpazarı İlçelerinde Kaybolmakta Olan Kültürel Varlıklarımızın Toplanması, Korunması Ve Tanıtımı” Projesi, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi (proje yazımı)
2014:Ar-Ge ve İnovasyon, Ar-Ge Projesi Hazırlama Eğitimi Projesi, Ankara Kalkınma Ajansı (Proje yazımı ve yürütme)
2013:Proje Hazırlama ve Yönetme Eğitimi Projesi, Ankara Kalkınma Ajansı (Proje yazımı ve yürütme)
2009-2013TÜBİTAK Projeleri, Kalkınma Bakanlığı, AB Ulusal Ajans ve Kalkınma Ajanslarına yazılan projelerde yer alarak proje yazımına destek olmaktayım.

Katkı Sağladığı Kurs, Seminer Ve Çalıştaylar

2016-2017Ulusal ve Uluslararası Ar-Ge Destek Programları Ve Proje Önerisi Hazırlama Eğitimi, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü
2015Proje Yönetim Eğitimi Programı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
2015Sağlık Bilimlerinde Ar-Ge Projeleri Bilgilendirme Semineri, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
2015Sağlık Bilimleri Alanında Ar-Ge Proje Önerisi Hazırlama Uygulama Eğitimi, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
2015Sağlık Alanı Ar-Ge Faaliyetleri ve Ar-Ge Yapılanma Süreci Çalıştayı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
2014Sağlık Bakanlığı Ar-Ge Faaliyetleri İçin Öncelik Belirleme Çalıştayı, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü
2014Sağlık Bilimlerinde Ar-Ge Projeleri Bilgilendirme Semineri, İzmir İli Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
2013Ar-Ge ve Proje Kaynakları Eğitimi, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü
2011Ar-Ge 2. Çalıştayı: Sağlık Araştırmalarında Kaynak Geliştirme, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü

Katılım Sağladığı Kongre, Çalıştaylar

2014Sağlık Bakanlığı Ar-Ge Faaliyetleri İçin Öncelik Belirleme Çalıştayı, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü
2014V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, Sağlık Bakanlığı
2014II. Sağlık Ekonomisi Kongresi, SEPD
2014Sağlık Teknolojisi Değerlendirme 1. Yıllık Toplantısı, Sağlık Bakanlığı
2013Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) Çalışmaları İnovasyon Çalıştayı, Sağlık Bakanlığı
2011Medikal İnovasyon Platformu (Mediplat) Çalıştayı, Hacettepe Üniversitesi
PROJE ÖNERİSİ HAZIRLAMA VE YÜRÜTME SEMİNERİ (5-6-7 Aralık 2019) EĞİTİMİN AMACI: Proje hazırlama, yürütme ve yönetim kapasitesini arttırarak, ulusal ve uluslararası proje fonu sağlayan kuruluşların fon kaynaklarından daha fazla yararlanılması amacıyla proje hazırlama ve uygulama eğitimi düzenlenmiştir. Genel olarak; Proje Döngüsü Yönetimi (Project Cycle Management-PCM) eğitimlerinde proje hazırlama yöntemi olarak AB ve Diğer Uluslararası Fon Kaynaklarının tercih […]