AFSAD SENARYO SEMİNERİ 2019-EKİM

Tarih: 8 Ekim  - 12 Kasım  2019
Salı Günleri

Saat: 19:00 - 21:00
Eğitmen ; Baran Yıldırım

Kısa Film Atölyesi Senaryo  Çalışma Planı

1. HAFTA

Teorik Başlangıç

İlk ders, temel olarak senaryo ve film öyküsünün ne olduğu üzerine teorik bir çalışma olarak planlanmıştır. Senaryo yazım aşamaları ve teknikleri anlatılarak film öyküsünün edebi öyküden nasıl farklılıklar içerdiği üzerinde durulacaktır. Ders sonunda katılımcıların atölyeden beklentileri tartışılacak, sonraki dersler ortak beklentilere göre şekillenecektir.

2. HAFTA

Teorik Başlangıç ve Uygulamaya Giriş

Dramatik yapı, tema, önerme, çatışma, karakter, sahne, plan, sekans gibi kavramlara açıklık getirilerek bir senaryoyu oluşturan temel öğeler tartışılacak ve örnek kısa filmler izlenecektir. Katılımcıların bir sonraki derste oluşturacakları film öykülerine örnek teşkil edecek ortak bir film öyküsü yazılacaktır.

3. ve 4. HAFTA

Film Öyküsü Yazımı Çalışması

Kişi sayısına göre ya tüm katılımcılarla ya da ekiplere bölünerek yazım denemeleri yapılacaktır. Bir çıkış noktası saptanıp buna göre oluşabilecek film öyküleri değerlendirilir- bu çıkış noktası bir mekân, fotoğraf, müzik, ilginç bir karakter olabilir. Ders sonunda her katılımcının bir film öyküsü oluşturması hedeflenir.

5. ve 6. HAFTA          

Tretman ve Senaryo Yazımı

Ders süresince katılımcıların önceki derslerde oluşturdukları film öykülerini tipik senaryo yazım aşamalarına göre yazmaları sağlanacaktır. Her katılımcının ayrıntılı bir öykü ve tretman yazması, atölyenin sonunda çekime hazır bir senaryo oluşturmuş olması hedeflenir.

BARAN YILDIRIM

1982 yılında doğdu. Lisans eğitimini İşletme Bölümü’nde tamamladı. Marmara Üniversitesi Radyo- TV- Sinema Bölümü’nde yüksek lisansa devam etti. Öğrenciliği süresince metin yazarlığı, senaryo yazarlığı ve editörlük yaptı. 2004 yılında üniversitedeki akademik görevinden istifa ettiğinden bu yana çeşitli yapım şirketlerinde televizyon dizileri için senaryo yazarlığı yapmaktadır. 

There is no form selected or the form was deleted.