Yükleniyor Etkinlikler

« Tüm Etkinlikler

 • Bu etkinlik geçti.

AFSAD PROJE ÖNERİSİ HAZIRLAMA VE YÜRÜTME SEMİNERİ

5 Aralık 2019 @ 18:30 - 21:30

PROJE ÖNERİSİ HAZIRLAMA VE YÜRÜTME SEMİNERİ

(5-6-7 Aralık 2019)

 

EĞİTİMİN AMACI:

Proje hazırlama, yürütme ve yönetim kapasitesini arttırarak, ulusal ve uluslararası proje fonu sağlayan kuruluşların fon kaynaklarından daha fazla yararlanılması amacıyla proje hazırlama ve uygulama eğitimi düzenlenmiştir.

Genel olarak; Proje Döngüsü Yönetimi (Project Cycle Management-PCM) eğitimlerinde proje hazırlama yöntemi olarak AB ve Diğer Uluslararası Fon Kaynaklarının tercih ettiği Proje Yönetim Döngüsü ve Mantıksal Çerçeve yaklaşımı baz alınmaktadır. PCM mantığına uygun hazırlanan eğitim içeriğinde bir projenin fikir oluşturulma aşamasından tamamlanma aşamasına kadar olan süreçler ele alınır. Bu kapsamda eğitimlerde;  proje döngüsü yönetimi mantığı; sorun analizi, paydaş analizi, hedef analizi, strateji analizi, mantıksal çerçeve matrisi, faaliyet planı ve bütçe hazırlama, hibe programları başvuru formlarını tanıma başlıklarını içerir. Düzenlenen eğitimimizde bu yaklaşım uygulanmıştır.

EĞİTİM PROGRAMI

 1. GÜN
 • 18.30-19.00: Kayıt
 •  19.00-21.30: Proje Yazımına Hazırlık-1 (Durum Tespiti, SWOT Analizi, Literatür Araştırması, Ekip oluşturulması, Yöntem, Ön çalışma vb.)

 

 1. GÜN

18.30-21.30: Proje Yazımı

 • Proje Yazımı (Durum Tespiti, SWOT Analizi, Literatür Araştırması, Ekip oluşturulması, Yöntem, Ön çalışma vb.)
 • Projenin Planlanması

 

 1. GÜN

11.00-18.00

 • Proje Önerisinin Bölümleri ve Yazılması
 • Proje Ekleri (SWOT analizi, Mantıksal Çerçeve Matrisi vb.)
 • Proje Değerlendirme Kriterleri ve Süreci
 • Proje Önerisi Yazarken Sıklıkla Yapılan Hatalar ve Çözüm Önerileri
 • Proje Örnekleri

 

17.00 – 18.00: Gün Sonu Değerlendirme

 

EĞİTİM TARİHLERİ:

5 Aralık 2019 Perşembe: 18.30-21.30

6 Aralık 2019 Cuma      : 18.30-21.30

7 Aralık 2019 Cumartesi:11.00-18.00

KATILIMCI SAYISI:

Maksimum 15 kişi

EGİTMEN: Dr. Nejla Can Güler,

Trabzon doğumlu olup, Gazi Üniversitesi İktisat Anabilim Dalında İktisat Doktorası yaptı. Doktora tezini; “Türkiye’de Sağlık Sektöründe Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Faaliyetlerinin Gelişimi ve Bunların Bilim Politikası Açısından Değerlendirilmesi (Dünyada, AB’de ve Türkiye’de Ar-Ge faaliyetleri)” konusunda hazırladı. Kişisel gelişimi için ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarda çeşitli eğitimler aldı, kazandığı yurtdışı bursu ile İngiltere ve Belçika’da eğitim almış olup, halen bir kamu kurumunda Avrupa Birliği Uzmanı olarak çalışmaktadır. 2010 yılından beri çalıştığı Kurumda Proje ve Ar-Ge faaliyetleri konularını yürütmektedir. Uzmanlık alanı;  Sağlık alanı AB mevzuat çalışmaları, proje kaynakları, Ar-Ge proje hazırlama ve destek (TÜBİTAK, AB, Kalkınma Bakanlığı, Kalkınma Ajansları vb.) kaynaklarıdır. Proje yazma, yürütme ve değerlendirme tecrübesine sahip olan Güler’in, bu alanda çeşitli yayın ve çalışmaları mevcuttur. Ülke genelinde 1998 yılından beri birçok seminer ve eğitim vermekte olup, yazdığı projelere aldığı desteklerle çeşitli projeler yürütmüştür.

 

Konuyla İlgili olarak;

 

Katıldığı Kurs Ve Seminerler

Tarih Eğitimin Türü / Konusu Süre Eğitimin Yeri Eğitimi Veren/Düzenleyen Kurum
2019

2015

Proje Döngüsü Yönetimi

Araştırma Teknikleri

2 gün

3 gün

Ankara

Ankara

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler GM

Yıldırım Beyazıt Ünv./SB

2015 TÜBİTAK-ARDEP Ulusal Ar-Ge Destekleri ve HORIZON 2020 Programı Eğitim Semineri 2 gün Ankara TÜBİTAK

Sağlık Bakanlığı

2015 Ölçme Değerlendirme Teknikleri 2 gün Ankara Gazi Üniversitesi/SB
2015 Müzakere ve İkna Becerileri 1 gün Bolu İzgören Akademi
2014 Uygulamalı Ar-Ge ve İnovasyon, Ar-Ge Proje Hazırlama Eğitimi

 

5 gün Ankara Ankara Kalkınma Ajansı
2014 Ulusal Akademik Ar-Ge Destek Programları ve Proje Önerisi Hazırlama Eğitimi 1 gün Ankara TÜBİTAK
2014 Proje Hazırlama ve Yönetme Eğitimi 5 gün Ankara Ankara Kalkınma Ajansı
2013 Proje ve Performans Yönetimi 6 gün Ankara Uzaktan Eğitim/SB
2013 Kişisel Gelişim İletişim Eğitimi 4 gün Ankara Uzaktan Eğitim/SB
2013 Ar-Ge ve Proje Kaynakları Eğitimi 2 gün Ankara Sağlık Bakanlığı
2011 Temel Proje Yönetimi 5 gün Ankara Proje Management İnstitute
2006

2009

2010

AB Mali Kaynakları ve Proje Süreç Yönetimi Eğitimi 5 günlük Ankara Avrupa Birliği Bakanlığı,

Sağlık Bakanlığı

Kapsam değişik olmak üzere 3 eğitim

 

Verdiği Eğitim, Kurs ve Seminerler

2019                 Proje Önerisi Hazırlama ve Yürütme Semineri               AFSAD

2018                 Proje Önerisi Hazırlama ve Yürütme Semineri                              AFSAD

2016-2017 Ulusal ve Uluslararası Ar-Ge Destek Programları ve Proje Önerisi
Hazırlama Eğitimi-Organizasyon ve sunum
14 İl Merkezli 81 İl
2016 Projelere Yönelik Finansal Kaynaklar

 

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu (5 Eğitim programı)
2000-2016 Projelere Yönelik Finansal Kaynaklar Sağlık Bakanlığı-SAGEM (81 il kurumları, Üniversite vb. kurumlar)
2015 Projelere Yönelik Finansal Kaynaklar ve Proje Hazırlama Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (Halk Sağlığı Laboratuvarları)
2014 Ulusal ve Uluslararası Ar-Ge Proje Destekleri Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hemşirelik Bölüm Başkanlığı
2013 Düzenleyici Etki Analizi Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE)
2013 Ulusal ve Uluslararası Ar-Ge Proje Destekleri Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
1998-2003 Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri Sağlık Bakanlığı (81 il kurumları)
1998-2003 Proje Hazırlama ve Proje Kaynakları (AB) Sağlık Bakanlığı (81 il kurumları)

Proje Çalışmaları

2019

2018:

2017:

 

2017

Küratörlük Eğitimi Projesi, Ankara Kalkınma Ajansı (Proje yazımı ve yürütme) (AFSAD adına)

Eğitici Eğitimi Projesi, Ankara Kalkınma Ajansı (Proje yazımı ve yürütme) (AFSAD adına)

AFSAD 8th Photo Symposium and the Photo Events collaborated with international partners (ABD Hibe Programı) (proje yazımı)

AFSAD Uluslararası 8. Fotoğraf Sempozyumu: “GÜNCEL SANAT VE FOTOĞRAF” (Kültür ve Turizm Bakanlığı-Tanıtım Fonu Desteği) (proje yazımı)

2015-16: Turizm Şehri Ankara’nın Tarihi, Kültürel ve Doğal Güzelliklerinin Araştırılması ve Fizibilitesinin Yapılarak Fotoğraflanması, Ankara Kalkınma Ajansı (AKA)-Mali Destek Programı (Proje yazımı ve yürütme)
2015: Fikirden Sunuma Fotoğraf Sergisi ve Küratörlük Projesi, Ankara Kalkınma Ajansı (Proje yazımı)
2015: Unesco Tarafından Kabul Edilen Somut Olmayan Kültürel Mirasımızın Belgelenmesi, Tanıtımı Ve Bilinirliğinin Artırılması Projesi, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi (proje yazımı)
2015: Trabzon İli Çaykara Ve Dernekpazarı İlçelerinde Kaybolmakta Olan Kültürel Varlıklarımızın Toplanması, Korunması Ve Tanıtımı” Projesi, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi (proje yazımı)
2014: Ar-Ge ve İnovasyon, Ar-Ge Projesi Hazırlama Eğitimi Projesi, Ankara Kalkınma Ajansı (Proje yazımı ve yürütme)
2013: Proje Hazırlama ve Yönetme Eğitimi Projesi, Ankara Kalkınma Ajansı (Proje yazımı ve yürütme)
2009-2013 TÜBİTAK Projeleri, Kalkınma Bakanlığı, AB Ulusal Ajans ve Kalkınma Ajanslarına yazılan projelerde yer alarak proje yazımına destek olmaktayım.

Katkı Sağladığı Kurs, Seminer Ve Çalıştaylar

2016-2017 Ulusal ve Uluslararası Ar-Ge Destek Programları Ve Proje Önerisi Hazırlama Eğitimi, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü
2015 Proje Yönetim Eğitimi Programı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
2015 Sağlık Bilimlerinde Ar-Ge Projeleri Bilgilendirme Semineri, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
2015 Sağlık Bilimleri Alanında Ar-Ge Proje Önerisi Hazırlama Uygulama Eğitimi, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
2015 Sağlık Alanı Ar-Ge Faaliyetleri ve Ar-Ge Yapılanma Süreci Çalıştayı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
2014 Sağlık Bakanlığı Ar-Ge Faaliyetleri İçin Öncelik Belirleme Çalıştayı, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü
2014 Sağlık Bilimlerinde Ar-Ge Projeleri Bilgilendirme Semineri, İzmir İli Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
2013 Ar-Ge ve Proje Kaynakları Eğitimi, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü
2011 Ar-Ge 2. Çalıştayı: Sağlık Araştırmalarında Kaynak Geliştirme, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü

Katılım Sağladığı Kongre, Çalıştaylar

2014 Sağlık Bakanlığı Ar-Ge Faaliyetleri İçin Öncelik Belirleme Çalıştayı, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü
2014 V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, Sağlık Bakanlığı
2014 II. Sağlık Ekonomisi Kongresi, SEPD
2014 Sağlık Teknolojisi Değerlendirme 1. Yıllık Toplantısı, Sağlık Bakanlığı
2013 Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) Çalışmaları İnovasyon Çalıştayı, Sağlık Bakanlığı
2011 Medikal İnovasyon Platformu (Mediplat) Çalıştayı, Hacettepe Üniversitesi

Detaylar

Tarih:
5 Aralık 2019
Saat:
18:30 - 21:30
Etkinlik Kategori: